Naar helpende patronen

 

Last van oude patronen? Negatieve of niet niet helpende gedachten? Oude pijnen, emoties die langdurig uit balans zijn? Van oude patronen naar een blijvende doorbraak. Ik leer je vanuit meer dan 20 jaren ervaring hoe.

Therapiesessies kunnen vaak deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Ik ben aangesloten bij CAT en RBCZ. De sessies vallen onder psychotherapie en psychosociale therapie.

Lichte hypnose

Hypnose is heel geschikt om positieve suggesties aan het onderbewustzijn te geven, bijvoorbeeld positiever over jezelf leren denken, makkelijker kunnen ontspannen, minder angstig te zijn, je sterker voelen enzovoorts.


Onder hypnose ontstaat een bewustzijnsverandering, waardoor het mogelijk wordt in contact te treden met het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn bevat o.a. informatie omtrent blokkades, verstoringen en trauma’s (zelfs als we die weggestopt hebben).

Daarnaast is het onderbewustzijn meer direct toegankelijk voor het aanbieden van suggesties m.b.t. het helingsproces.
De hypnose is eigenlijk een trance, die je ook zelf kunt beleven door volledig op te gaan in een boek, film of dagdroom. Tijdens de trance bent je bewust van jezelf , het is dus een fabeltje dat je volledig onder invloed bent van de therapeut. Je hebt altijd de keuze, ook in trance, om bepaalde dingen wel of niet te zeggen dan

Hypnotherapie

In mijn praktijk gebruik ik o.a. hypnose om invloed uit te oefenen op gedrag, hinderlijke gewoonten, het verbeteren van vaardigheden en mogelijkerwijs de heling van ziektes en kwalen te stimuleren. Hypnose is ook heel geschikt om positieve suggesties aan het onderbewustzijn te geven, bijvoorbeeld positiever over jezelf leren denken, makkelijker kunnen ontspannen, minder angstig te zijn, je sterker voelen enzovoorts.

Stoornissen of kwalen kunnen worden verbeterd of mogelijk worden genezen met behulp van hypnose. Hierbij kan het gaan om de emotionele en psychische kant van lichamelijke klachten, maar het kunnen ook psychosomatische, psychische of emotionele klachten zijn. Of hypnose met succes een onderdeel kan zijn van uw persoonlijke combinatie van behandelwijzen, bepalen we gezamenlijk. Hypnose is namelijk niet voor iedereen geschikt en niet iedereen voor hypnose.

Ik bied medische hypnotherapie aan voor lichamelijke klachten en hypnotherapie, voor geestelijke, mentale, ziels- en spirituele vragen.

Heb je last van oude patronen die je maar niet kunt doorbreken? Zijn er oude pijnen die je wilt loslaten?

Blijf je in cirkels ronddraaien?

Is er sprake van een licht trauma?

Vind je het moeilijk om jouw mening te zeggen?

Vind je het lastig om “nee” te zeggen

Durf je niet te vragen wat je nodig hebt?

Ben je het zat om jezelf weg te cijferen?

Kies je eerst voor een ander en dan voor jezelf?

Heb je moeite met grenzen stellen?

Regressie

Regressie stelt de cliënt in staat zijn probleem te verwerken door het (al of niet in hypnose) herbeleven van vroegere (onbewuste) gebeurtenissen, zodat hij zich op deze wijze bewust kan worden van de oorzaken van (de symptomen van) zijn problemen.
Regressie is een behandelwijze die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden van de cliënt. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – veelal traumatische – ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.
Tijdens regressie herbeleeft u in trance ervaringen uit het verleden. Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, kun je deze patronen en reacties bijstellen. Je krijgt, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

N.B. deze therapievorm wordt alleen ingezet als er geen oplossing in het heden gevonden kan worden, onnodig graven in het verleden kan alleen maar schade veroorzaken.

Contact opnemen

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met me op!