Healing & energiewerk

 

Een healing helpt je weer helemaal jezelf te zijn. Ik werk dan ook altijd op lichamelijk, geestelijk en emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, daar ben ik in geschoold. Daarnaast kon ik als kind al healen, het hoort gewoon bij me.

Intensieve healing

Tijdens een healing oefen ik invloed uit op jouw aura en chakra’s maar ook op andere dimensies.

De aura is het energieveld om ons heen, de chakra’s verdelen de energie eerlijk over het lichaam en de geest zodat we in balans kunnen functioneren. Op lichamelijk niveau oefent de energie bijvoorbeeld invloed uit op onze organen, hormonen en klieren.

De aura en chakra’s kunnen schoongemaakt worden, geactiveerd, gekalmeerd en in balans gebracht. Naast het feit dat problemen zich concentreren in bepaalde chakra’s, bestaat ook de mogelijkheid dat problemen zich in een bepaalde laag van de aura bevinden. Klachten kunnen zich lichamelijk uiten b.v. als pijn, maar ook geestelijk, bijvoorbeeld in de vorm van angsten, stress of depressie. Cliënten ervaren de healing positief. Zij hebben meer energie en zien het leven en zichzelf meer positief. Op de langere termijn lijken zij vaak beter in balans, er is hen veel duidelijk geworden. Er is inzicht ontstaan over het eigen gedrag en denken. Vaak hebben zij stappen kunnen en durven zetten waardoor hun leven positief veranderd is.

Aura en chakra’s

Tijdens het intake gesprek en het “scannen” kan onbalans opgespoord worden. De chakra’s transporteren de levensenergie door ons lichaam en tijdens het scannen kan bekeken worden welke chakra’s niet meer in balans zijn. Ze kunnen overactief zijn of juist onderactief.

Tijdens de eerste behandelingen concentreren we ons meestal op de doorstoom van het hele lichaam en het schoonmaken van het energiekanaal. In de vervolgbehandelingen wordt er extra aandacht besteed aan de specifieke probleemgebieden.

Ik ga heel gericht helende energie sturen naar de plaatsen waar dat nodig is, m.a.w. bij de chakra’s of organen waar blokkades geconstateerd zijn. Soms kan het ook nodig zijn om bepaalde chakra’s meer te sluiten, omdat zij door overactiviteit voor klachten zorgen. als healer wijs ik eigenlijk jouw energiestroom weer de weg en daarmee verhoogt de mogelijkheid tot vermindering van klachten of mogelijk het herstel hiervan. Waarna je zelf weer verder kunt.

 • De chakra’s geven inzicht over het feit waarom je het lastig vindt om jezelf neer te zetten of het juist moeilijk vindt jezelf verder te ontwikkelen naar inzicht en bewustwording. Ik duid deze informatie voor je en begeleid je naar verandering.
  Je leert jezelf zelf verder te ontwikkelen naar inzicht, bewustwording en persoonlijke groei.

  In de chakrapsychologie wordt een verbinding gemaakt tussen de Westerse psychologie, Oosterse wijsheid en het chakrasysteem.
  Daarnaast ben ik in deze richtingen afzonderlijk geschoold en heb ik zowel opleidingen voor de persoonlijke ontwikkeling als beroepsopleidingen in healing en chakrapsychologie gegeven.
  Het is een schitterend systeem om inzicht in jezelf en anderen te krijgen maar ook om jezelf te ontwikkelen.
  Meerdere niveaus
  We werken met de chakra’s op lichamelijk, geestelijk,emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel niveau.
  Chakrapsychologie kan heel goed gecombineerd worden met healing en reading.
  Ook kan ik je leren hoe je zelf de chakra’s in balans kunt brengen.
  Tijdens mijn opleiding ben ik geschoold in de chakrapsychologie volgens de traditie van Anodea Judith

Contact opnemen

Op een diep niveau inzicht in jezelf, jouw patronen, kracht en mogelijkheden
Geef leiding aan jouw leven
Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met me op!