Positieve communicatie

 

Communiceren vanuit verbinding

Positieve communicatie

Vanuit de sociale psychologie en mijn achtergrond in communicatie kan ik je begeleiding bieden in authentieke duidelijke communicatie op persoonlijk en professioneel vlak. Ik geef je inzicht in het communicatieproces en leer je effectief te communiceren, zodat jouw boodschap de ander zonder ruis bereikt. We gaan zowel in op verbale als non-verbale communicatie, bewustzijn van jouw gedrag, uitstraling en taalgebruik. Maar ook is er aandacht voor de omgang met collega’s waar je nu mee botst. Daarnaast werk ik graag met geweldloze communicatie en mindful communiceren.

Bewust communiceren

Bewustzijn van je gedrag, uitstraling en taalgebruik. Ervoor zorgen dat je niet terecht komt in een negatieve spiraal van gekwetsheid, irritatie, boosheid, verzet en angst. Het voorkomen van conflicten en mindfull omgaan met communicatie, vanuit mededogen en daarmee positief omgaan met jezelf en je medemens. Er wordt gebruik gemaakt van;
  • mindfulness
  • geweldloze communicatie
  • compassie
  • empathie
  • energiewerk

INTRODUCTIESESSIE

Met Adriana Visser?

Live of online in overleg

Tijdens de Introductiesessie wordt duidelijk hoe jij een duurzame doorbraak kunt bereiken.

Jouw investering bedraagt 99 euro voor de sessie.

Ik wil met je werken als je commitment maakt én toont.  Als je de verantwoordelijkheid neemt en op jezelf kunt reflecteren.